List of RAJUK enlisted engineers who have not completed PEng yet

Sl No. Name IEB Membership No. RAJUK Regn. No.
1 Engr. Muhammad Abdur Rahman M/25976 BAPBUB/0002
2 Engr. Saiful Islam F/2707 BAPBUB/0004
3 Engr. Md. Abul Khair Bhuyan AM/9055 BAPBUB/0006
4 Engr. Md. Halal Uddin M/12391 BAPBUB/0007
5 Engr. Md. Rajab Ali M/20757 BAPBUB/0009
6 Engr. Md. Toufikul Islam M/18024 BAPBUB/0010
7 Engr. Md. Abdur Rashed Molliek M/17424 BAPBUB/0011
8 Lt. Col.(Retd.) Hasan Rohan Rabbi F/7127 BAPBUB/0013
9 Engr. Masuda Begum M/21076 BAPBUB/0014
10 Engr. Maruf Ahmed M/18330 BAPBUB/0015
11 Engr. Samir Ranjan Chakraborty M/6252 BAPBUB/0016
12 Engr. Mainul Islam Pramanik M/17396 BAPBUB/0017
13 Engr. Ibne Golam Mostofa Iqbal F/7590 BAPBUB/0018
14 Engr. Achintya Kumar Saha M/19716 BAPBUB/0019
15 Engr. Probir Kumar Bhoumik M/18836 BAPBUB/0020
16 Engr. Md. Dulal Hossain M/11262 BAPBUB/0021
17 Engr. Md. Hanif Uddin F/7116 BAPBUB/0022
18 Engr. Md. Ziaul Haque M/21388 BAPBUB/0023
19 Engr. Muhammad Zahangir Alam M/21455 BAPBUB/0024
20 Engr. Swapan Bhowmick F/7053 BAPBUB/0026
21 Engr. Afzal Ahmed (EE) F/5536 BAPBUB/0027
22 Engr. Quazi Shamim Ahamed M/16133 BAPBUB/0028
23 Engr. Md. Harun ur Rashid F/6656 BAPBUB/0029
24 Engr. Muhammad Mustaquzzaman M/21303 BAPBUB/0030
25 Engr. A B M  Shahjahan M/10345 BAPBUB/0031
26 Engr. Syed Mohammad Anowar Hossen F/7593 BAPBUB/0032
27 Engr. Md. Abdus Sattar F/4068 BAPBUB/0033
28 Engr. Shahid Hasan Lynn M/19401 BAPBUB/0034
29 Engr. Md. Rokanuzzaman Khan M/22038 BAPBUB/0037
30 Engr. Prodip Kumar Mondal M/19608 BAPBUB/0038
31 Engr. Md. Hossain Ali M/19164 BAPBUB/0039
32 Engr. Mohammad Shahjahan Mia M/18683 BAPBUB/0040
33 Engr. Md. Abdus Samad F/7555 BAPBUB/0043
34 Engr. Md. Badruzzaman M/23631 BAPBUB/0044
35 Engr. Goutam Chandra Mridha M/17239 BAPBUB/0045
36 Engr. Babul Chandra Shil M/8010 BAPBUB/0046
37 Engr. Md. Nurul Akhtar F/6334 BAPBUB/0047
38 Engr. Noor Nobi Khan M/23722 BAPBUB/0050
39 Engr. Md. Abdul Mannan M/22899 BAPBUB/0051
40 Engr. Md. Mynul Hossain M/20979 BAPBUB/0053
41 Engr. Monirul Hasan F/8321 BAPBUB/0054
42 Engr. Md. Salim F/3756 BAPBUB/0057
43 Engr. Muhammad Abdur Rahman M/25976 BAPBUB/0059
44 Engr. Goutom Kumer Sarker F/8240 BAPBUB/0061
45 Engr. Md. Jasim Uddin Bhuyian M/11299 DMINB/CE-0002
46 Engr. Md. Rafiqul Islam F/7368 DMINB/CE-0003
47 Engr. Amal Kumer Sarker M/20284 DMINB/CE-0004
48 Engr. Md. Toufikul Islam M/18024 DMINB/CE-0006
49 Engr. Md. Ziaul Haque M/21388 DMINB/CE-0007
50 Engr. Md. Shariful Islam M/18896 DMINB/CE-0008
51 Engr. Sayeedur Rahman M/19024 DMINB/CE-0009
52 Engr. Muhammad Mahbubul Alam M/19328 DMINB/CE-0010
53 Engr. Md. Mohshin Ali M/14994 DMINB/CE-0012
54 Engr. Md. Sharifur Rahman M/16864 DMINB/CE-0014
55 Engr. Md. Nazimuddin F/7623 DMINB/CE-0015(improvement)
56 Engr. Md. Shahabuddin M/19059 DMINB/CE-0016
57 Engr. Md. Razaul Karim AM/9095 DMINB/CE-0017
58 Engr. Abdullah Al Hossain Chowdhury F/6675 DMINB/CE-0020
59 Engr. Saiful Islam F/2707 DMINB/CE-0023
60 Engr. Md. Faridul Islam M/21097 DMINB/CE-0024
61 Engr. Md. Shamsul Alam Siddiqui M/12308 DMINB/CE-0025
62 Engr. Mohammed Shafiq Uddin M/16709 DMINB/CE-0026
63 Engr. Dilip Pada Basu M/12112 DMINB/CE-0027
64 Engr. Md. Abdus Samad M/2444 DMINB/CE-0028
65 Engr. Rabiul Islam M/16653 DMINB/CE-0030
66 Engr. Md. Rashidur Rahman F/6992 DMINB/CE-0031
67 Engr. Md. Golam Mostofa M/20894 DMINB/CE-0032
68 Engr. Md. Jalal Uddin M/17064 DMINB/CE-0033
69 Engr. Md. Abul Khair Bhuyan AM/9055 DMINB/CE-0034
70 Engr. Mohammad Rajibur Rahman M/21529 DMINB/CE-0035
71 Engr. Md. Rajab Ali M/20757 DMINB/CE-0037
72 Engr. Muhammad Yasin M/21273 DMINB/CE-0038
73 Engr. Md. Jahangir Alam M/13881 DMINB/CE-0040
74 Engr. Md. Jahangir Alam M/19689 DMINB/CE-0041
75 Engr. Shamsul Arefeen M/19722 DMINB/CE-0042
76 Engr. Mohammad Kawsar Talukder M/21436 DMINB/CE-0043
77 Engr. Shahid Abu Ahammad M/19217 DMINB/CE-0044
78 Engr. Md. Anawarul Islam M/20669 DMINB/CE-0045
79 Engr. Md. Mamunur Rashid M/11916 DMINB/CE-0046
80 Engr. Aynul Kabir M/19270 DMINB/CE-0047
81 Engr. Md. Farhad Uddin M/19595 DMINB/CE-0048(improvement)
82 Engr. Abu Shaker Md. Nizam Uddin M/19686 DMINB/CE-0049
83 Engr. Mohd. Abdul Awal M/10325 DMINB/CE-0050
84 Engr. Swapan Bhowmick F/7053 DMINB/CE-0051
85 Engr. Gopal Chandra Roy F/10883 DMINB/CE-0053(improvement)
86 Engr. Tofazzel Hossain F/7332 DMINB/CE-0054
87 Engr. Md. Abdur Rashed Mollick M/17424 DMINB/CE-0055
88 Engr. Udayan Chakraborty F/6403 DMINB/CE-0057
89 Engr. Sarawar Jahan Chowdhury M/20829 DMINB/CE-0058
90 Engr. Md. Ruhul Alam F/6594 DMINB/CE-0059
91 Engr. Md. Samiul Islam M/16795 DMINB/CE-0060
92 Engr. Kishore Kumar Sikder F/7580 DMINB/CE-0061
93 Engr. Md. Rezaur Rahman M/16023 DMINB/CE-0063
94 Engr. M. Mahbub-Ur-Rahman Chowdhury M/15544 DMINB/CE-0064
95 Engr. Md. Enamul Hoque F/7343 DMINB/CE-0065
96 Engr. Md. Belal Hossain M/20084 DMINB/CE-0066
97 Engr. Hasinae Jannat AM/8997 DMINB/CE-0067
98 Engr. Masuda Begum M/21076 DMINB/CE-0068
99 Engr. Jiban Krisna Paul M/20994 DMINB/CE-0070
100 Engr. Md. Hanif Uddin F/7116 DMINB/CE-0072
101 Engr. Kamrul Ahsan AM/9094 DMINB/CE-0073
102 Engr. Humayun Kabir M/21732 DMINB/CE-0075(improvement)
103 Engr. Md. Firoz Alam M/21315 DMINB/CE-0076
104 Engr. Achintya Kumar Saha M/19716 DMINB/CE-0077
105 Engr. Md. Shoaib F/7086 DMINB/CE-0078
106 Engr. Md. Saifuzzaman F/5956 DMINB/CE-0079
107 Engr. Mohammad Ali Asgor M/17152 DMINB/CE-0080
108 Engr. Lutfar Rahman M/15785 DMINB/CE-0083
109 Engr. Alauddin Ahmed M/21866 DMINB/CE-0084
110 Engr. Abdul Maleque F/5349 DMINB/CE-0085
111 Engr. Mohammad Abul Basher M/21511 DMINB/CE-0086
112 Engr. K.M. Zahidul Islam M/22032 DMINB/CE-0089
113 Engr. Md. Mostafizar Rahman M/16915 DMINB/CE-0092
114 Engr. Muhammad Zahangir Alam M/21455 DMINB/CE-0094
115 Engr. Muhammad Mustaquzzaman M/21303 DMINB/CE-0095
116 Engr. Mir Nizam Uddin Ahmed M/19197 DMINB/CE-0096
117 Engr. Shadhan Chandra Ghose M/12597 DMINB/CE-0097
118 Engr. Md. Golam Sarwer M/12057 DMINB/CE-0098
119 Engr. Ataul Hoque F/3865 DMINB/CE-0099
120 Engr. Md. Abul Hashem M/21017 DMINB/CE-0100
121 Engr. Md. Abdus Sattar F/4068 DMINB/CE-0101
122 Engr. Chandranath Debnath M/22153 DMINB/CE-0102
123 Engr. Prodip Kumar Halder F/7178 DMINB/CE-0103
124 Engr. Salah Uddin Ahmed M/19439 DMINB/CE-0104(improvement)
125 Engr. Md. Nazrul Alam F/4180 DMINB/CE-0106
126 Engr. Mohammad Farhad M/21951 DMINB/CE-0107
127 Engr. Md. Shafiqul Islam M/22271 DMINB/CE-0108
128 Engr. Muhammad Abdul Gafur M/15423 DMINB/CE-0111
129 Engr. Bhabesh Chandra Sarkar M/17060 DMINB/CE-0112
130 Engr. Md. Akramul Hoque F/7713 DMINB/CE-0113
131 Engr. Md. Shamim Akhter F/7714 DMINB/CE-0114
132 Engr. A.K.M. Kamaruzzaman M/13114 DMINB/CE-0117
133 Engr. Md. Jahangir Kabir M/7007 DMINB/CE-0120
134 Engr. Md. Asadur Rahman Talukder M/21725 DMINB/CE-0121
135 Engr. Bhabesh Chandra Sarkar M/17060 DMINB/CE-0122
136 Engr. Maruf Ahmed M/18330 DMINB/CE-0123(improvement)
137 Engr. Md. Tayabur Rahman F/7630 DMINB/CE-0124
138 Engr. Md. Zahedul Islam F/7631 DMINB/CE-0125
139 Engr. T.M. Mozharul Islam F/5353 DMINB/CE-0126
140 Engr. Md. Mainul Islam Ansary M/13273 DMINB/CE-0127
141 Engr. Md. Serajul Haque F/2750 DMINB/CE-0130
142 Engr. Md. Emdadul Huq M/21366 DMINB/CE-0132
143 Engr. Iftikhar Ahmed Khan, CEng. F/2287 DMINB/CE-0133
144 Engr. Md. Rokanuzzaman Khan M/22038 DMINB/CE-0134
145 Engr. Gias Uddin Ahmed M/15743 DMINB/CE-0135
146 Engr. A.N.M. Khaled F/12432 DMINB/CE-0136
147 Engr. Mohammad Anisur Rahman M/21362 DMINB/CE-0137
148 Engr. Pizush Mohan Bhowal M/21336 DMINB/CE-0138
149 Engr. Md. Abdus Sattar F/7338 DMINB/CE-0139
150 Engr. Mohammad Jewel M/19842 DMINB/CE-0140
151 Engr. Mozaharul Islam M/9289 DMINB/CE-0141
152 Engr. Mohammad Ibrahim Khalil M/21524 DMINB/CE-0142(improvement)
153 Engr. Md. Hossain Ali M/19164 DMINB/CE-0144
154 Engr. Md. Afsar Ali F/8043 DMINB/CE-0147
155 Engr. Syed Fazle Rabbi F/5735 DMINB/CE-0148
156 Engr. Md. Ali Asgar M/15112 DMINB/CE-0149
157 Engr. Wasil Hasan Chowdhury M/8225 DMINB/CE-0150
158 Engr. Mollah Mohammad Nuruzzaman M/20896 DMINB/CE-0152
159 Engr. Aktar Ahmed M/14861 DMINB/CE-0153
160 Engr. Rabeya Bari M/21522 DMINB/CE-0155(improvement)
161 Engr. Md. Shamsul Alam M/10151 DMINB/CE-0156
162 Engr. Md. Humayun Kabir F/4789 DMINB/CE-0157
163 Engr. Md. Abdus Salam F/5341 DMINB/CE-0158
164 Engr. A. K. M. Shahjahan F/3003 DMINB/CE-0159
165 Engr. S.M. Wahiduzzaman F/6851 DMINB/CE-0160
166 Engr. Md. Delwar Hossain M/9868 DMINB/CE-0161
167 Engr. Pijush Kanti Dey AM/6626 DMINB/CE-0162
168 Engr. Mohammad Shahjahan Mia M/18683 DMINB/CE-0163
169 Engr. Mohammad Alamgir Hossain M/26602 DMINB/CE-0167(improvement)
170 Engr. Al-Huz Abdus Sattar Khan M/22067 DMINB/CE-0170
171 Engr. S.M. Sorowar Jahan Haroon M/22430 DMINB/CE-0171
172 Engr. Zulfaqar Islam M/6605 DMINB/CE-0173
173 Engr. Benjir Ahmed F/7072 DMINB/CE-0174
174 Engr. Md. Asif-uz-Zaman M/23262 DMINB/CE-0175
175 Engr. Md. Kamrul Hasan M/11620 DMINB/CE-0176
176 Engr. Mohammad Azim M/19384 DMINB/CE-0177
177 Engr. A.H. Md. Shahiduzzaman F/6573 DMINB/CE-0178
178 Engr. A.K.M. Nurul Kabir Khan M/14199 DMINB/CE-0180
179 Engr. Md. Abdul Mannan Mondol F/6994 DMINB/CE-0181
180 Engr. Md. Saiful Islam F/09768 DMINB/CE-0182(improvement)
181 Engr. Md. Jaynal Abedin M/16985 DMINB/CE-0184
182 Engr. Goutam Chandra Mridha M/17239 DMINB/CE-0185
183 Engr. Ranajit Kumar Basu M/11260 DMINB/CE-0187
184 Engr. Ashutosh Mondal F/7951 DMINB/CE-0188
185 Engr. Syed Tawfique Wahid M/22220 DMINB/CE-0189
186 Engr. Md. Jahangir Hossain M/23686 DMINB/CE-0193
187 Engr. A.K.M. Shofique Patwary F/4143 DMINB/CE-0194
188 Engr. Mohammad Abdus Saker M/23923 DMINB/CE-0195
189 Engr. Lintu Gazi AM/9068 DMINB/CE-0196
190 Engr. Tauhid Ahmed M/19621 DMINB/CE-0197(improvement)
191 Engr. Sheikh Mizanur Rahman M/20109 DMINB/CE-0198
192 Engr. Shamsul Alam F/8619 DMINB/CE-0199
193 Engr. Md. Helal Uddin F/7776 DMINB/CE-0200
194 Engr. Shamsuddin Ahmed F/7120 DMINB/CE-0201
195 Engr. Munshi Abdus Shalek Reza M/21000 DMINB/CE-0202
196 Engr. Md. Asifur Rahman M/23886 DMINB/CE-0203
197 Engr. Md. Shakhawat Hossain M/14417 DMINB/CE-0204
198 Engr. S.M. Rafiqul Islam AM/10373 DMINB/CE-0205
199 Engr. Sk. Shahidul Islam Shahariar M/23436 DMINB/CE-0206
200 Engr. Miah Muhammad Parvez Rana M/23506 DMINB/CE-0207
201 Engr. Md. Nurul Akhtar F/6334 DMINB/CE-0208
202 Engr. Md. Habibullah F/7984 DMINB/CE-0209
203 Engr. Muhammad Sheikh Sadi M/17770 DMINB/CE-0210
204 Engr. Mohammad Abu Kauser M/21271 DMINB/CE-0211
205 Engr. Tarequl Hasan M/23872 DMINB/CE-0212
206 Engr. Abu Hena Mostafa Kamal M/15325 DMINB/CE-0213
207 Engr. Md. Zahedur Rahman Chowdhury M/16930 DMINB/CE-0215
208 Engr. Hosne Ara Begum F/7258 DMINB/CE-0216
209 Engr. Mohammad Shazzath Hossain AM/9024 DMINB/CE-0217
210 Engr. Taposh Kumar Biswas M/18268 DMINB/CE-0218
211 Engr. Dewan Nuruzzaman M/7116 DMINB/CE-0219
212 Engr. Md. Zohurul Islam F/7279 DMINB/CE-0220
213 Engr. Mohammad Delwar Hossain M/15728 DMINB/CE-0221
214 Engr. Sheikh Md. Farid M/15595 DMINB/CE-0222(improvement)
215 Engr. Md. Arifur Rahman F/5723 DMINB/CE-0223
216 Engr. Jadu Ram Paul M/13479 DMINB/CE-0225
217 Engr. Mohammad Kowsur Hasan M/24177 DMINB/CE-0226
218 Engr. Gulam Mohammad M/7994 DMINB/CE-0227
219 Engr. Nuruddin Mohammad Humayun M/23514 DMINB/CE-0228
220 Engr. Badruzzaman M/23631 DMINB/CE-0229
221 Engr. Sharifullah Ahmed M/23142 DMINB/CE-0230(improvement)
222 Engr. Md. Abdul Quddus M/21384 DMINB/CE-0231(improvement)
223 Engr. Ratan Krishna Halder F/8309 DMINB/CE-0232
224 Engr. Md. Mehedi Hasan M/24748 DMINB/CE-0233
225 Engr. Md. Taneem Sarwar M/22440 DMINB/CE-0234
226 Engr. Md. Saiful Alam M/18518 DMINB/CE-0235
227 Engr. Noore Alam Sarkar M/21510 DMINB/CE-0236
228 Engr. Rabindra Nath Sarker M/26095 DMINB/CE-0237(improvement)
229 Engr. Md. Zahirul Haque Khan F/2820 DMINB/CE-0238
230 Engr. Md. Rabiul Islam F/9170 DMINB/CE-0239
231 Engr. Mahtab Uddin Bhuiyan M/5338 DMINB/CE-0240
232 Dr. Engr. Md. Khasro Miah F/7016 DMINB/CE-0242
233 Engr. Md. Mynul Hossain M/20979 DMINB/CE-0243
234 Engr. Tusdid Sabur Tohfa M/24680 DMINB/CE-0244
235 Engr. Abdur Rahman M/23489 DMINB/CE-0245
236 Engr. Md. Abdul Alim M/22949 DMINB/CE-0246
237 Engr. Monirul Hasan F/8321 DMINB/CE-0247
238 Engr. Ashim Kumar Joardar F/5675 DMINB/CE-0248
239 Engr. B.M. Abdul Momin M/19268 DMINB/CE-0249
240 Engr. Abbas Uddin M/21252 DMINB/CE-0250
241 Engr. Md. Abdul Mannan F/7312 DMINB/CE-0251
242 Engr. A.T.M. Zaheed Islam M/11908 DMINB/CE-0253
243 Engr. Hasnat Mezbanur Rahman M/26048 DMINB/CE-0254
244 Engr. Muhammad Salim Reza M/24223 DMINB/CE-0257
245 Engr. Mohammad Nurul Amin F/5877 DMINB/CE-0258
246 Engr. M. Shahid Hussain F/4858 DMINB/CE-0259
247 Engr. Md. Zahidur Rahman M/22289 DMINB/CE-0260(improvement)
248 Engr. Pinaki Guha Biswas M/22234 DMINB/CE-0261
249 Engr. Md. Sultan Mahmud M/23446 DMINB/CE-0262
250 Engr. Md. Ashraful Alam M/21219 DMINB/CE-0263
251 Engr. Ruhul Amin Md. Farooq F/8668 DMINB/CE-0264
252 Engr. S.M. Hasibur Rahman M/11684 DMINB/CE-0265
253 Engr. Abdus Sobahan Mollah F/8834 DMINB/CE-0266
254 Engr. Md. Nurul Islam M/23292 DMINB/CE-0267
255 Engr. Dewan Shamsul Kabir F/7824 DMINB/CE-0268
256 Engr. Md. Khalilur Rahman F/9221 DMINB/CE-0269
257 Engr. Shantano Sarker M/22263 DMINB/CE-0270
258 Engr. Md. Abdus Samad M/15249 DMINB/CE-0271
259 Engr. Saidur Rahman M/21716 DMINB/CE-0272
260 Engr. Jesmin Ara M/13204 DMINB/CE-0273
261 Engr. Md. Masud Karim M/18923 DMINB/CE-0275
262 Engr. A K M Hasan Julker Nine F/9238 DMINB/CE-0276(improvement)
263 Engr. Nasima Sultana M/20197 DMINB/CE-0277
264 Engr. Md. Moshiur Rahman M/26025 DMINB/CE-0278
265 Engr. Abdul Baten M/26326 DMINB/CE-0279
266 Engr. Shah Md. Muhibullah F/3831 DMINB/CE-0280
267 Engr. Zahed Abdul Latif M/13215 DMINB/CE-0281
268 Engr. Md. Golam Mostafa M/11417 DMINB/CE-0282
269 Engr. Md. Rezaul Karim M/20022 DMINB/CE-0284
270 Engr. Md. Shihabuddin M/24693 DMINB/CE-0285
271 Engr. Md. Durul Hoda M/24692 DMINB/CE-0286
272 Engr. Khan Md. Mehedi Hasan M/26205 DMINB/CE-0287
273 Engr. Abul Hossain F/2711 DMINB/CE-0288
274 Engr. Muinur Rashid F/9233 DMINB/CE-0289
275 Engr. Utpal Kumar Dey M/14871 DMINB/CE-0290
276 Engr. Md. Solaiman Gani M/23945 DMINB/CE-0291
277 Engr. Mohammad Nazrul Hoque M/21127 DMINB/CE-0292(improvement)
278 Engr. Md. Manwar Hossain F/8402 DMINB/CE-0293
279 Engr. Md. Abul Hashem F/8936 DMINB/CE-0294(improvement)
280 Engr. Md. Badsha Alamgir F/6949 DMINB/CE-0295
281 Engr. Md. Gias Uddin Ahmed M/13770 DMINB/CE-0296
282 Engr. A.B.M. Mofakhkharul Islam M/22258 DMINB/CE-0297
283 Engr. Haripada Roy F/6986 DMINB/CE-0299
284 Engr. Masrur Ahmedul Kabir M/23763 DMINB/CE-0300
285 Engr. Sunil Chandra Mandal M/18754 DMINB/CE-0301
286 Engr. Md. Humyun Kabir M/25344 DMINB/CE-0302
287 Engr. Arif Mohammad Hamid M/15964 DMINB/CE-0303
288 Engr. Kazi Kamruzzaman F/4852 DMINB/CE-0304(improvement)
289 Engr. S. M. Zahidur Rahman M/21791 DMINB/CE-0305
290 Engr. Abdullah Al Masud M/21396 DMINB/CE-0306
291 Engr. Alok Kumar Roy M/17596 DMINB/CE-0307
292 Dr. Engr. Md. Monirul Islam F/5662 DMINB/CE-0308(improvement)
293 Engr. Dewan Abdul Mamun M/26240 DMINB/CE-0309(improvement)
294 Engr. Md. Towhidur Rahman M/26194 DMINB/CE-0310
295 Engr. Md. Alinur F/9115 DMINB/CE-0311
296 Engr. Md. Abdul Matin F/8819 DMINB/CE-0312
297 Engr. Md. Shafiul Alam M/26694 DMINB/CE-0313
298 Engr. Md. Martuza Kamal M/26316 DMINB/CE-0315
299 Engr. Md. Matiur Rahman F/7628 DMINB/CE-0316
300 Engr. Md. Ashraful Haque Tushar M/23787 DMINB/CE-0317
301 Engr. Md. Misbah Uddin M/13531 DMINB/CE-0318
302 Engr. Md. Abu Iqbal Khan M/22695 DMINB/CE-0319
303 Engr. Selim Ahamed M/19402 DMINB/CE-0320
304 Engr. Md. Nazmul Hassan M/24399 DMINB/CE-0321(improvement)
305 Engr. Tasneem Alam M/23926 DMINB/CE-0322
306 Engr. Kh. Mobinur Rahman M/21489 DMINB/CE-0324
307 Engr. Md. Mahfuz Hossain Chowdhury M/26685 DMINB/CE-0325
308 Engr. Noor Nobi Khan M/23722 DMINB/CE-0326
309 Engr. Riadul Quddus M/24079 DMINB/CE-0327
310 Engr. Satyajit Biswas F/7378 DMINB/CE-0328
311 Engr. Md. Badsha Joarder M/23448 DMINB/CE-0330
312 Engr. Prodip Kumar Mondal M/19608 DMINB/CE-0332
313 Engr. Md. Shah Alam M/14404 DMINB/CE-0333
314 Engr. Md. Saiful Hoque M/24108 DMINB/CE-0334
315 Engr. Md. Monir Hossain Bhuiya M/21152 DMINB/CE-0335
316 Engr. Md. Mustafa Kamal M/27828 DMINB/CE-0336
317 Engr. Md. Mehedy Hassan M/26268 DMINB/CE-0338
318 Engr. Md. Sayiful Islam, PEng. M/23558 DMINB/CE-0339(improvement)
319 Engr. Md. Ashraf Ali F/9811 DMINB/CE-0340
320 Engr. Md. Shamsul Islam M/22031 DMINB/CE-0341
321 Engr. M. Belayet Hossain F/1615 DMINB/CE-0342
322 Engr. Mohammad Mahfuzur Rahman M/27032 DMINB/CE-0344
323 Engr. A.M.M. Mostafizur Rahman M/26150 DMINB/CE-0345
324 Engr. Md. Shafiul Basar M/26404 DMINB/CE-0346
325 Engr. Sk. Harunur Rashid M/20047 DMINB/CE-0347
326 Engr. Mohammad Nur-A-Ferdous M/27031 DMINB/CE-0348
327 Engr. Ahammed Azam F/8069 DMINB/CE-0349
328 Engr. Tapan Kumar Nath F/5281 DMINB/CE-0350
329 Engr. Md. Muniruzzaman M/27302 DMINB/CE-0351
330 Engr. Murtaza Muhammad Shahriar M/26314 DMINB/CE-0352
331 Engr. Md. Hasib Mahmood M/23881 DMINB/CE-0353(improvement)
332 Engr. Ahammad Kabir M/27263 DMINB/CE-0354
333 Engr. Md. Arif Hossain M/27333 DMINB/CE-0355
334 Engr. Md. Ishtiaque Hossain M/24988 DMINB/CE-0356
335 Engr. Md. Mostadar Rahman F/7657 DMINB/CE-0357
336 Engr. Md. Kamal Hossain M/26747 DMINB/CE-0358
337 Engr. Md. Shah Jahan F/5020 DMINB/CE-0359
338 Engr. Gazi Akter Faruq M/15675 DMINB/CE-0360
339 Engr. Md. Mahmudur Rahman M/24447 DMINB/CE-0361
340 Engr. Md. Nazmul Huda M/26769 DMINB/CE-0362
341 Engr. Md. Tanbir Hossain M/21795 DMINB/CE-0363(improvement)
342 Engr. Khandaker Khairul Alam M/19523 DMINB/CE-0364
343 Engr. Mohd. Rafiqul Islam F/8265 DMINB/CE-0365
344 Engr. Mohibul Hasan M/23450 DMINB/CE-0366
345 Engr. Iffat Tarannum M/24432 DMINB/CE-0367
346 Engr. Mohammad Shamim Hossain M/28032 DMINB/CE-0368
347 Engr. S.M. Nahid Hasan M/26919 DMINB/CE-0369(improvement)
348 Engr. Md. Arifujjaman M/30837 DMINB/CE-0370(improvement)
349 Engr. Saurav Das M/27860 DMINB/CE-0371
350 Engr. Md. Arif Hossain F/9884 DMINB/CE-0373
351 Engr. Abu Mohammad Zubaer M/27757 DMINB/CE-0374
352 Engr. Aklima Haque M/26419 DMINB/CE-0375
353 Engr. Ruhul Quddus M/26365 DMINB/CE-0376
354 Engr. Pranob Kumar Paul M/16764 DMINB/CE-0377
355 Engr. Md. Sorwar Hossain F/7738 DMINB/CE-0378
356 Engr. Touhid Ahamed M/25683 DMINB/CE-0379
357 Engr. Asraful Alam M/24414 DMINB/CE-0380
358 Engr. Muhammad Anisuzzaman Sikder M/17888 DMINB/CE-0381
359 Engr. Md. Shoyeb Islam M/23849 DMINB/CE-0382
360 Engr. G.M. Asraful Islam M/26358 DMINB/CE-0383
361 Engr. Khadiza Akter M/26359 DMINB/CE-0384
362 Engr. Md. Ahsan Habib M/20125 DMINB/CE-0385
363 Engr. A.K.M. Habibur Rahman F/3870 DMINB/CE-0386
364 Engr. Md. Ahsan Habib M/27291 DMINB/CE-0387(improvement)
365 Engr. Maruf Ahamad M/26196 DMINB/CE-0388
366 Engr. Souren Kumar Modak F/10695 DMINB/CE-0389
367 Engr. Moniruzzaman Moni M/21897 DMINB/CE-0390
368 Engr. Umme suraya Nasrin M/26296 DMINB/CE-0391
369 Engr. Kazi Ali Asraf M/27095 DMINB/CE-0392
370 Engr. Md. Omar Faruk M/30559 DMINB/CE-0393
371 Engr. Md. Zionur Rahman Mondal M/21149 DMINB/CE-0394
372 Engr. Repon Kumar Saha F/12136 DMINB/CE-0395(improvement)
373 Engr. Wasimur Rahman M/30478 DMINB/CE-0396
374 Engr. Md. Imrul Hassan M/17638 DMINB/CE-0397
375 Engr. S.M. Habibul Ahsan M/23829 DMINB/CE-0399
376 Engr. Md. Minhaz Uddin Bayazid M/22349 DMINB/CE-0400
377 Engr. Mohammad Faisal Noor M/23549 DMINB/CE-0401
378 Engr. Md. Tahmidul Islam Tanvir M/23919 DMINB/CE-0402
379 Engr. Md. Anisur Rahman F/10111 DMINB/CE-0403
380 Engr. A.B.M. Rafiqul Islam Khan F/5379 DMINB/CE-0404
381 Engr. Md. Shahriar Parvez M/23758 DMINB/CE-0405
382 Engr. Md. Nurannabi Mostofa Kamal M/26217 DMINB/CE-0406
383 Engr. Mohammad Mamun Hasan M/21365 DMINB/CE-0407
384 Engr. Mahbubur Rahman Khan M/31252 DMINB/CE-0408
385 Engr. Ali Ahmmed Mondol F/10504 DMINB/CE-0409
386 Engr. Md. Rashiduzzaman M/28318 DMINB/CE-0410(improve)
387 Engr. Md. Saikat Jahan M/26921 DMINB/CE-0411
388 Engr. Mohammed Burhan Uddin Motayed M/24050 DMINB/CE-0412
389 Engr. Md. Masum Rabbani M/22018 DMINB/CE-0413
390 Engr. Md. Fazlur Rahman F/09222 DMINB/CE-0414(improvement)
391 Engr. Sisir Kumar Adhikary F/11435 DMINB/CE-0415
392 Engr. Gazi Imam Al Mehedi M/30710 DMINB/CE-0416
393 Engr. Mir Enayet Hossain F/10299 DMINB/CE-0417
394 Engr. Mohammad Khairul Islam Sohag M/27033 DMINB/CE-0418
395 Engr. A.S.M. Morshed F/8695 DMINB/CE-0419
396 Engr. A.B.M. Sazzad Hossain M/16380 DMINB/CE-0420
397 Engr. Md. Anowar Hossain F/11017 DMINB/CE-0421
398 Engr. Subrata Chowdhury M/20181 DMINB/CE-0423
399 Engr. S.M. Mizanur Rahman M/22111 DMINB/CE-0424
400 Engr. Md. Sadakatul Bari M/24332 DMINB/CE-0425
401 Engr. Abu Shams Md. Rasel-us-Salam F/9194 DMINB/CE-0427
402 Engr. Md. Mahidul Alam M/15190 DMINB/CE-0428
403 Engr. Md. Muhibbullah M/27492 DMINB/CE-0429(improvement)
404 Engr. Laila Noor M/24305 DMINB/CE-0430
405 Engr. Shoel Ahamed M/27884 DMINB/CE-0431
406 Engr. Abida Sultana M/23882 DMINB/CE-0432
407 Engr. Md. Aslam Hossain M/23639 DMINB/CE-0433
408 Dr. Engr. Mohammad Nazmul Islam F/8727 DMINB/CE-0434
409 Engr. Md. Nazmul Hasan Shaikh M/21391 DMINB/CE-0435
410 Engr. Md. Aminul Islam M/16821 DMINB/CE-0441
411 Engr. Muhammad Jakir Hosen M/27181 DMINB/CE-0442
412 Engr. Md. Mostafizur Rahman F/7309 DMINB/CE-0443
413 Engr. Noor Muhammad M/26914 DMINB/CE-0444
414 Engr. Rashed Ahsan M/33514 DMINB/CE-0445
415 Engr. Md. Fardaus Hossain M/31536 DMINB/CE-0446
416 Engr. Dewan Mohaddes-Al-Maher M/24204 DMINB/CE-0447
417 Dr. Engr. Md. Jahidul Islam M/27267 DMINB/CE-0448
418 Engr. Md. Arifuzzaman M/31270 DMINB/CE-0449(improvement)
419 Engr. Md. Raisul Islam M/31950 DMINB/CE-0450
420 Engr. Md. Nazmul Hassan M/14973 DMINB/CE-0451
421 Engr. Mohammad Safiul Azam F/12408 DMINB/CE-0452(improvement)
422 Engr. Mohammad Ruhul Amin M/27184 DMINB/CE-0453
423 Engr. Md. Nahidul Islam Bhuiya M/23789 DMINB/CE-0454
424 Engr. Md. Shamim Kabir Sarker M/31004 DMINB/CE-0455(improvement)
425 Engr. Krishnandu Barma M/30855 DMINB/CE-0456
426 Engr. Md. Mizanur Rahman M/26837 DMINB/CE-0459
427 Engr. Abdul Jabber Miah M/31825 DMINB/CE-0460
428 Engr. Md. Amimul Ehsan M/28900 DMINB/CE-0462
429 Engr. Nayan Kumar Shaha M/26335 DMINB/CE-0463
430 Engr. Tarin Reza M/32207 DMINB/CE-0464
431 Engr. Mohammad Armanul Kabir M/25503 DMINB/CE-0465
432 Engr. Mohammad Asif Iqbal M/26147 DMINB/CE-0466
433 Engr. Md. Habib-ul-Alam M/26847 DMINB/CE-0467
434 Engr. Mostafijur Rahman Khan M/30981 DMINB/CE-0468
435 Engr. Sultan Mahmud M/31272 DMINB/CE-0469
436 Engr. Atikur Rahman M/24604 DMINB/CE-0470
437 Engr. Md. Shahriar Sahan M/31990 DMINB/CE-0471
438 Engr. Md. Abu Selim Mollah F/7701 DMINB/CE-0472
439 Engr. Hajbul Kabir M/26355 DMINB/CE-0473
440 Engr. Md. Rejaul Hasan M/28362 DMINB/CE-0474
441 Engr. Md. Nazmul Hasan M/28365 DMINB/CE-0476
442 Engr. Md. Khairuzzaman M/28470 DMINB/CE-0477
443 Engr. Shafiqul Islam F/12484 DMINB/CE-0481
444 Engr. Bidhan Chandra Sarkar M/27323 DMINB/CE-0482
445 Engr. Zakaria Mahmud M/35906 DMINB/CE-0483
446 Engr. Md. Shariful Islam M/30164 DMINB/CE-0484
447 Engr. Khan Raju Ahmed M/38112 DMINB/CE-0485
448 Engr. Md. Rashedur Rahman M/25238 DMINB/CE-0486
449 Engr. Ahetesham Uddin Ahmed M/24752 DMINB/CE-0488
450 Engr. Mohammad Shamshara Doulatana M/24543 DMINB/CE-0489
451 Engr. Hasnat Ali M/35708 DMINB/CE-0492
452 Engr. Md. Abul Hayat Chowdhury M/36011 DMINB/CE-0493
453 Engr. Md. Kamrul Hasan M/32725 DMINB/CE-0494
454 Engr. A. K. M. Saleh Ahmed F/5753 DMINB/CE-0495
455 Engr. Md. Rakibur Rahman Khan M/27852 DMINB/CE-0496
456 Engr. Flora Sultana M/27544 DMINB/CE-0498
457 Engr. Md. Abu Bakar Siddique M/37242 DMINB/CE-0499
458 Engr. Sudhir Kumar Sutradhar M/37364 DMINB/CE-0500
459 Engr. Shahajadul Islam F/10616 DMINB/CE-0501
460 Engr. Md. Nazmul Haque F/9510 DMINB/CE-0502
461 Engr. Md. Azizur Rahman M/38157 DMINB/CE-0503
462 Engr. Md. Osman Guni M/31997 DMINB/CE-0505
463 Engr. Mohammad Shafiul Alam M/30798 DMINB/CE-0506
464 Engr. Md. Tariqul Islam M/37403 DMINB/CE-0507
465 Engr.Mazharul Mannan M/38053 DMINB/CE-0508
466 Engr. Md. Lutfor Rahman(Late) F/1909 DMINB/EE-0002
467 Engr. Md. Ekhlas Sayeed M/21453 DMINB/EE-0003
468 Engr. Afzal Ahmed F/5536 DMINB/EE-0005
469 Engr. Md. Rafiqul Islam M/13535 DMINB/EE-0006
470 Engr. Md. Altaf Hossain F/7577 DMINB/EE-0008
471 Engr. Md. Tofazzal Hossain F/4119 DMINB/EE-0009
472 Engr. Md. Shamsuzzoha F/8828 DMINB/EE-0010
473 Engr. Nilambar Saha F/7407 DMINB/EE-0012
474 Engr. Md. Golam Kibria Talukder M/14703 DMINB/EE-0013
475 Engr. Subodh Chandra Biswas M/16731 DMINB/EE-0014
476 Engr. Helal Uddin Gisan M/17934 DMINB/EE-0015
477 Engr. Akbar Ali Gazi F/5673 DMINB/EE-0018
478 Engr. Md. Imran Hossain M/15228 DMINB/EE-0019
479 Engr. K.M. Aminur Rahman F/4582 DMINB/EE-0021
480 Engr. Md. Khurshid Alam F/5499 DMINB/EE-0022
481 Engr. Md. Selim Reza M/23821 DMINB/EE-0025
482 Engr. Shaikh Asaduzzaman M/24669 DMINB/EE-0026
483 Engr. S.M. Murshed Monowar M/24389 DMINB/EE-0027
484 Engr. Niloy Das M/26983 DMINB/EE-0028
485 Engr. Md. Alomgir Alom M/24640 DMINB/EE-0030
486 Engr. Md. Mizanur Rahman M/28846 DMINB/EE-0031
487 Engr. S.M. Tanzilur Rahman M/22431 DMINB/EE-0033
488 Engr. Md. Tarique Saifullah M/27281 DMINB/EE-0035
489 Engr. Md. Raznur Rahman M/29257 DMINB/EE-0036
490 Engr. Tanay Kumar Ganguly M/27028 DMINB/EE-0037(improvement)
491 Engr. Amal Chandra Sarker M/10191 DMINB/EE-0038
492 Engr. Abdur Rahman M/22545 DMINB/EE-0039
493 Engr. Mohiudden Arif M/27024 DMINB/EE-0040
494 Engr. Md. Jannatul Naim M/28884 DMINB/EE-0041
495 Engr. Md. Zahangir Alam M/32812 DMINB/EE-0042
496 Engr. Md. Syful Alam M/33120 DMINB/EE-0045
497 Engr. Md. Zobayed Ali M/23271 DMINB/EE-0047
498 Engr. Md. Rezaul Karim F/12658 DMINB/EE-0048
499 Engr. Md. Maniruzzaman M/31688 DMINB/EE-0049
500 Engr. Mohammed Sayem F/11150 DMINB/EE-0050
501 Engr. Md. Sakil Mahamud M/30737 DMINB/EE-0052
502 Engr. Shamsul Huda F/12425 DMINB/EE-0054
503 Engr. Abul Basher Md. Abdul Kabir M/12053 DMINB/ME-0001
504 Engr. Md. Sayedul Islam F/5277 DMINB/ME-0002
505 Engr. Shakil Ahmed Ansari M/16907 DMINB/ME-0003
506 Engr. K. M. Idrisur Rahman F/5915 DMINB/ME-0004
507 Engr. Muhammad Ershed Jaman Khan M/24146 DMINB/ME-0005
508 Engr. Wahiduzzaman Bhuiyan M/18218 DMINB/ME-0006
509 Engr. Md. Golam Faruk F/9809 DMINB/ME-0007
510 Engr. Mohammad Joynal Abedin F/9707 DMINB/ME-0008
511 Engr. Shaikh Rabby Touhidul Islam M/23729 DMINB/CE-0487(improve)
Free WordPress Themes, Free Android Games